обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2012 г
 • ПОКАНА

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14 ал.5 ОТ ЗОП  С ПРЕДМЕТ:
  „Сервизно обслужване и поддръжка на  машини  в ЦПР-БАН”
Изтеглете документацията тук >> икона PDF

 • ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство и услуга по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на  територията на ЦПР-БАН” и  “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН”
Изтеглете покана № 212 от 31.10.2012 г. тук >> икона PDF
 • ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 5,  т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:  „ Сервизно обслужване и поддръжка на  машини  в ЦПР”
Изтеглете покана № 213 от 31.10.2012 г. тук >> икона PDF