партньори
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
извършва дейности съвместно с частни фирми и организации.