дейности
Център за приложни разработки със седалище гр.София
има предмет на дейност:
  • разработване на технологии и изработка на опитни образци
    и дребно серийно производство на научно – приложни разработки на институтите на БАН;
  • нестандартно оборудване и изделия на външни потребители.
Производствените възможности на ЦПР са развити в следните направления: Научете повече за нашата дейност, продукти и присъствие в мебдународни изложения от брошурата ни >> икона PDF