обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2013 г
  • ПОКАНА

    ПОКАНА Уважаеми госпожо/господин Управител, Център за приложни разработки при Българска академия на науките ( ЦПР -БАН), ЕИК ВG831919568, с адрес: гр.София 1000, бул. “Искърско шосе” № 11 Ви кани да предоставите оферта за строителство по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на територията на ЦПР-БАН” в гр.София 1000, бул. “Искърско шосе” № 11
Изтеглете покана от 18.1.2013 г. тук >> икона PDF