обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2014 г.
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр.София, ул. ” Искърско шосе” № 11.

    Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1”

    Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.