обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2015 г.
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България - обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 и ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ / ЗОП / – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

    Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България - обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.