обществени поръчки
Център за приложни разработки - обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2011 г
  • Българска Академия на Науките - Център за приложни разработки, ОБЯВЯВА резултатите за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на БАН, стопанисвани и управлявани от ЦПР БАН.
Вижте Заповед № 20 от 01.09.2011 г. тук  >> икона PDF
  • О Б Я В Я В А Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на БАН, стопанисвани и управлявани от ЦПР – БАН.
Изтеглете документ с обявата за търга тук >> икона PDF